Carl von Linné konstaterade följande i Caroli Linnæi Diæta naturalis från 1733, om ett naturenligt levnadssätt:

”Dieten förändrar oändeligen mycket inbyggarena i ett rike. En norrländsk lapp lever endast av kött, fisk och fågel, blir därav liten, mager, lätt, vig.

En bonde däremot i Sveriges södra provinser, på Skåne slätt, som äter ärter, mycket bovetegröt, och vars mest föda består ex vegetabilibus farinaceis [av vegetabiliska mjölrätter], bliver stor, grott, styv, stark, sen, tung.”

”Lappen äter intet bröd, lever doch frisk, att han är ett exempel. Jag såg gubbar om 60 åhr i fiellen springa som barn, ja lägga foten på nacken, det jag wist deducerar a defectu panis (av avsaknad av bröd). Alla som äta mycket bröd hafwa en obstruerad maga. Lappen som äter inga vegetabilier, utan pure carnivorus (är ren köttätare), vere pisec, aestate lac, automne aves, hyeme pisces om våren fisk, om sommaren mjölk, om hösten fågel, om vintern fisk): lätt, wig, lång lifvat”