Kaffe och te dricks över hela världen och är ett viktigt inslag i många kulturer. Därför finns det också mycket forskning kring koffein och hälsa.

Koffein är det vanligaste centralstimulerande medlet i världen. Minst 70 procent av den vuxna befolkningen konsumerar varje dag koffein – i kaffe, te, energidrycker och andra livsmedel – i en sådan mängd att det på olika sätt har en påverkan på kroppen.  Ämnets positiva hälsoeffekter som får allt mer stöd i forskning är effekter på äldres kognitiva förmåga, Parkinsons sjukdom, diabetes typ 2, Alzheimers sjukdom, hjärt- och kärlbesvär men även cancer enligt en brittisk studie som offentliggjorts denna månad.

Ett bra och kravmärkt kaffe med hög halt av antioxidanter skyddar,  håller oss fräschare och förlänger livet på oss tack vare minskad oxidativ stress i våra organ.

Sen är det ju fantastiskt gott om man lär sig uppskatta alla de upp emot 900 aromämnen som ett bra och hälsosamt kaffe kan erbjuda.