Balans i tarmfloran förhindrar Alzheimer

2017-12-12T10:09:29+01:00

Med en åldrande befolkning väntas många svenskar i framtiden drabbas av demenssjukdomar. Enligt flera nya studier kan Alzheimer bero på kost och dålig tarmflora.

Balans i tarmfloran förhindrar Alzheimer2017-12-12T10:09:29+01:00